Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Archiefassistent: module Beschikbaarstellen

Workshop

Archieven worden bewaard om ze te gebruiken. Gebruikers weten vaak niet precies hoe ze dat moeten doen. Als archiefassistent helpt u onderzoekers en archiefgebruikers zo goed mogelijk bij het vinden van hun weg in het archief. U beantwoordt hun praktische en inhoudelijke vragen.

Programma module

De module Beschikbaarstellen draait om dienstverlening aan bezoekers en onderzoekers, welke verschillende archiefgebruikers er zijn en hoe zij bij hun onderzoek te werk gaan. U vertaalt de vraag van de onderzoeker naar de juiste archieven. Wat bijvoorbeeld in de module aan de orde komt is: Wat zijn de meest gebruikte archiefbronnen en soorten toegangen op de archieven?

U krijgt ook inzicht in de basis van de wet- en regelgeving die u nodig hebt bij uw werk. Denk maar aan openbaarheid en regels die gelden voor reproductie van archiefbescheiden. 

Data

  •     Zes lessen op woensdag en twee lessen zijn op maandag (afwijkende tijden).  Er zijn 3 excursies gepland.
  •     14, 21 en 28 november, 5  en 10 en 12 december 2018 en vervolg in 2019: op 9 en 14 januari.  
  •     Tijden: 13.30 - 16.30 uur.

Docent

De docent van de module Beschikbaarstellen is Christian van der Ven, hij is werkzaam bij het Brabants Historisch Informatiecentrum.

Kosten

De module kost 525,- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is: 

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen) 
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een re├»ntegratiebureau.   

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt op verschillende plaatsen gegeven, overwegend in Amsterdam. Daarnaast wordt per module een of twee werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

De huidige leslocaties zijn:

  • Benno Premselahuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Theo Thijssenhuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Aristo Zalen Amsterdam
Gepubliceerd door  Archiefschool 25 januari 2018