Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Archiefassistent: module Documentanalyse

Workshop

Om de bezoekers en onderzoekers op de studiezaal te kunnen helpen bij het begrijpen van archiefdocumenten, moet je ze eerst zelf begrijpen.

Programma module 

De studiezaalmedewerker heeft inzicht nodig in de documenten die bij de archiefdienst bewaard worden. Archiefdiensten hebben veel verschillende documenten in huis, die zijn voortgebracht door verschillende instellingen, zoals de overheid (rijk, gemeente, provincie), de notaris, de kerk of andere organisaties.

In deze module leert de archiefassistent documenten te herkennen op basis van hun uiterlijke vorm en de functie. U analyseert documenten. U leert documenten uit de 17e tot en met 19e eeuw te lezen en transcriberen.

Data

  • Woensdagen
  • 14, 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december 2018 en vervolg in 2019: 9 en16 januari.
  • Tijden: 9.30 - 12.30 uur

Docent

Docent is Chris Streefkerk, hij is als docent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool. 

Kosten

De module kost 525,- euro.

Studiebelasting

Een module bestaat over het algemeen uit acht lessen verdeeld over een periode van tien weken. De gemiddelde studiebelasting per module is: 

  • 24 contacturen (8 lessen van 3 contacturen) 
  • 24 uren voorbereiding (gemiddeld voor de gehele module)
  • 4 uren voor de eindopdracht of eindtoets

Diploma

Het diploma Archiefassistent geeft aan dat de archiefassistent archivistische basiskennis en vaardigheden heeft verworven. De archiefassistent is in staat om taken op het gebied van dienstverlening en archiefbeheer in een breder kader te plaatsen. Hij voert zijn werk zelfstandig en servicegericht uit, met respect voor het archiefmateriaal dat hij beheert en beschikbaar stelt.

Toelatingseisen: werkzaam bij een archiefdienst

De opleiding Archiefassistent heeft een duidelijke instroomeis: de studenten dienen te werken bij een archiefdienst (gemeentearchief, stadsarchief of historisch centrum) of een erfgoedinstelling, die historische archieven beheren. De student Archiefassistent heeft een contract van minimaal 16 uur per week, als werknemer, als vrijwilliger of stagiaire of is gedetacheerd vanuit een re├»ntegratiebureau.   

De opleiding Archiefassistent en archiefpraktijk sluiten nauw bij elkaar aan. Per instelling kunnen maximaal twee medewerkers deelnemen aan een module. De opleiding is op mbo-niveau.

Voor alle duidelijkheid: de opleiding Archiefassistent is niet bedoeld voor medewerkers post en archief van bedrijven of overheden.

Leslocaties

De opleiding Archiefassistent wordt op verschillende plaatsen gegeven, overwegend in Amsterdam. Daarnaast wordt per module een of twee werkbezoeken aan een archiefinstelling gebracht. De locaties worden tijdig bekend gemaakt.

De huidige leslocaties zijn:

  • Benno Premselahuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Theo Thijssenhuis (Hogeschool van Amsterdam)
  • Aristo Zalen Amsterdam
Gepubliceerd door  Archiefschool 8 januari 2018