Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Archiefrecht en archiefnormen

Cursus

Het wettelijke kader voor het archiefbeheer en -beleid komen aan bod. Naast de Archiefwet 1995, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), de Wet Openbare Overheid (WOO) en de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, besteden we aandacht aan andere relevante wetgeving. Daarnaast behandelen we internationale normen die onlosmakelijk zijn verbonden aan het archiefrecht.

Resultaten:

  •  kennis van archiefrecht en internationale normen;
  •  kennis van de samenhang van wetten (bijvoorbeeld WOB en WOO) binnen het archiefrecht;
  •  bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor archieven binnen het wettelijke kader;
  •  praktische toepassing van archiefrecht en archiefnormen in vraagstukken;
  •  wegwijzers en tips op het gebied van wet- en regelgeving en (internationale) normen.

 

Doelgroep

De cursus is gericht op hoofden dienstverlening, archiefbeheer of digitaal depot bij archiefdiensten en historische centra, archiefinspecteurs en adviseurs documentaire informatievoorziening. De deelnemer brengt eigen casussen en juridische beroepsproblemen in. 

Deze cursus is op hbo+ niveau.

Data

  • Woensdagen: 2 dagen en 1 ochtend. 
  •  23 en 30 mei, 6 juni 2018
  • Tijden: 9.30 - 16.30 uur en laatste dag 9.30 - 13.00 uur.

 

Kosten 

€ 1.150,- (incl. studiemateriaal en lunch) 

Gepubliceerd door  Archiefschool 25 januari 2018