Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Toezicht op de digitale overheid

Cursus

Archiefinspecteurs houden toezicht op de informatiehuishouding bij overheden. De positie en het belang van de toezichthouder veranderen snel. De professionele inspecteur kiest zijn rol bewust en maakt daarbij gebruik van het Kwaliteitsmodel Archiefinspectie van BRAIN.

Cursusopzet


De cursus bestaat uit verschillende elementen:
dag 1: de basis, inleiding op het toezicht;
dag 2: het krachtenveld in de organisatie, trends in de digitale overheid;
dag 3: de middelen, Kwaliteitsmodel Archiefinspectie;
dag 4, het inspectieplan, presentatie plannen voor eigen organisatie.

‘Een klein aantal deelnemers, dat bleek een voordeel’

U ontwikkelt kennis en vaardigheden in een kleine groep met deskundige docenten. U leert:

  • beter toezicht houden op de informatiehuishouding van de overheid;
  • rollen toepassen binnen het toezicht;
  • effectief communiceren en inspecteren;
  • positioneren van toezicht in Enterprise-, Informatie- en ICT-architecturen;
  • positioneren van toezicht in Information Governance;
  • praktijktrainingen;
  • instrumenten toepassen uit het Kwaliteitsmodel Archiefinspectie.

U maakt een inspectieplan, een procesmodel of een ander onderdeel uit uw inspectiepraktijk. Zo heeft u direct profijt voor uw eigen werk.  


Doelgroep


De cursus (hbo+ niveau) is gericht op professionals die toezicht houden op de overheid. Zoals archivarissen die zich willen verbeteren in toezicht op digitale archieven; archivarissen die beginnen met inspectie of toezicht; ervaren inspecteurs of toezichthouders. De deelnemers vergroten hun kennis, inzichten en vaardigheden. De deelnemers waarderen het kennis verwerven en het kennis delen met elkaar.Data en tijd

 

  • Ma 17 september, di 18 september, ma 8 oktober en di 9 oktober  2018.  

  • cursustijden: 9.30 – 16.30 uur.


Locatie


Amsterdam, Aristo Zalen
‘Zeer vakkundig, veel praktijkervaring, hbo+ niveau’
De cursus is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam | Archiefschool in samenwerking met de Werkgroep Archieftoezicht van BRAIN. 


Kosten 


€ 1.600,- (incl. studiemateriaal en lunch)

Gepubliceerd door  Archiefschool 20 april 2018