Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Privacybescherming en archiefdienst

Cursus

Hoe archiefdiensten omgaan met openbaarheid, informatiebeveiliging en privacy, is ingekaderd door de Archiefwet 1995 en vanaf mei 2018 door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De werkwijze is niet eenvoudig in een wereld waarin het digitaal delen van informatie vlotter gaat dan ooit tevoren en waarin openheid vanzelf lijkt te spreken.

Openbaarheid is het uitgangspunt bij toegankelijkheid van de archieven die naar de  archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze openbaarheid wordt echter begrensd door wettelijke voorwaarden gesteld door de Archiefwet 1995. Deze begrenzingen betreffen onder meer de privacy. Vanaf mei 2018 gelden de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbeschermingvoor de verwerking van persoonsgegevens. Archiefdiensten gaan op verschillende manieren om met de naleving van wet- en regelgeving. 

Cursusopzet

Deze cursus verschaft u de basiskennis voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens van nog levende personen waaronder de zogenoemde “bijzondere persoonsgegevens”. De deelnemers behandelen voorbeelden en casussen uit de eigen praktijk.  

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om zelfstandig afwegingen te maken over privacy en privacybescherming bij het beheren en beschikbaarstellen van collecties binnen de archiefdienst, het historisch centrum of de erfgoedinstelling. 

De deelnemer is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving over privacy. De deelnemer kan inschatten welke impact privacybescherming heeft op het beheren en beschikbaarstellen van uw archiefcollecties. De deelnemer kan adviseren over privacy en openbaarheid bij het opnemen van archieven.

Doelgroep 

De cursus is gericht op archivarissen en medewerkers van archiefdiensten, historische centra en erfgoedinstellingen, die betrokken zijn bij openbaarheid, privacy en informatiebeveiliging. 

Data en tijden

• Dinsdag 6 en 20 maart 2018, 9.30 uur - 16.30 uur.


Kosten

€900,- (incl. studiemateriaal en lunch) 

 

Docenten 

Maaike Lulofs is werkzaam als docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Tjeerd Schiphof is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Archiefschool 14 februari 2018