Hogeschool van Amsterdam

Archiefschool

Opleiding Archiefassistent

6 Resultaten

De opleiding Archiefassistent (op mbo-niveau) is gericht op medewerkers van historische centra, gemeentearchieven, stadsarchieven en documentatiecentra. De opleiding bestaat uit zes modulen, die zijn gericht op de verbetering van dienstverlening, toegankelijkheid van archiefstukken (in welke vorm dan ook) en het beheren van archiefmateriaal. De klant en archiefstukken staan centraal voor een archiefassistent. De klant of onderzoek komt minder vaak in de studiezaal en steeds vaker digitaal via internet bij de archiefdienst. Klantvriendelijkheid en dienstverlening zijn kernbegrippen voor de archiefassistent.

Praktijkgericht en kleinschalig

De modulen van de opleiding Archiefassistent zijn kleinschalig van opzet. Voor de vervolgmodulen geldt een maximum van 14 studenten, voor de basismodule een maximum van 20 studenten. De docenten hebben veel aandacht voor de studenten. De studenten krijgen de gelegenheid om optimaal kennis te verwerven en opdrachten uit te voeren, zowel individueel als gezamenlijk. Het uitwisselen van kennis en ervaring is belangrijk.

Kosten

De kosten zijn per module 525,- euro.