Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Activiteit Gericht Werken

Waar, wanneer en hoe je werkt en samenwerkt kan dankzij het Activiteit Gericht Werken beter op elkaar worden afgestemd. Niemand is meer gebonden aan een vaste werkplek en met de juiste ondersteuning op het gebied van ICT, flexibele werkplekinrichting, samenwerking en afstemming met collega's, kun je met focus aan de slag.

De Amstelcampus is ingericht volgens het Activiteit Gericht Werken principe waarbij de onderwijsvisie optimaal kan worden ondersteund.

Voordelen?

Bij Activiteit Gericht Werken staat de interactie tussen medewerker, docent en student centraal; waarbij ontmoeten en samenwerken in vele vormen denkbaar zijn. Daarbij staat de student en het onderwijs centraal. Hiermee wil de HvA flexibeler omgaan met werktijd en werkomgeving.

Waarom flexibel werken?

Om te werken aan een interactieve leer-en werkomgeving die ontmoeting en kennisdeling stimuleert. En om te zorgen voor een betere aansluiting bij de student die al tijd-en plaatsonafhankelijk werkt.

Meer informatie: 

Miranka Anderson: m.anderson@hva.nl

Janine vd Deure: j.m.van.der.deure@hva.nl

Inspiratie opdoen? Bekijk de video

Gepubliceerd door  Amstelcampus 28 februari 2017