Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Activiteit Gericht Werken

Waar, wanneer en hoe je werkt en samenwerkt kan dankzij het Activiteit Gericht Werken beter op elkaar worden afgestemd. Niemand is meer gebonden aan een vaste werkplek.

De Amstelcampus wordt ingericht volgens het Activiteit Gericht Werken waarbij de onderwijsvisie optimaal kan worden ondersteund.

Voordelen?

Bij Activiteit Gericht Werken staat de interactie tussen medewerker, docent en student centraal; waarbij ontmoeten en samenwerken in vele vormen denkbaar zijn. Daarbij staat de student en het onderwijs centraal. Hiermee wil de HvA flexibeler omgaan met werktijd en werkomgeving..

Waarom flexibel werken?

Om te werken aan een interactieve leer-en werkomgeving en te zorgen voor een betere aansluiting bij de student. Veel studenten werken immers al tijd-en plaatsonafhankelijk.

Contact: 

Miranka Anderson: m.anderson@hva.nl

Janine vd Deure: j.m.van.der.deure@hva.nl

 

 

Gepubliceerd door  Amstelcampus 11 december 2014