Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Werkzaamheden Rhijnspoorterrein

Bereikbaarheid en tijdelijke afsluitingen

9 nov 2015 11:32 | Amstelcampus

Nu Waternet de werkzaamheden heeft afgerond bij het gemaal op de hoek van de Mauritsstraat en Swammerdamstraat, wordt begonnen met het functievrij maken van het toekomstige bouwterrein van het Conradhuis. Dit terrein moet vrij van gas- en waterleidingen worden gemaakt, en ook de riolering moet omgelegd worden zodat er gebouwd kan worden. De huidige leidingen lopen langs het Theo Thijssenhuis en de afbakening van het werkgebied heeft een gevolgen voor de bereikbaarheid van de Wibautstraat en de HvA. Naast het vrijmaken van het bouwterrein zal ook de interne drinkwatervoorziening van de HvA worden aangepast. De werkzaamheden duren tot medio december.

Maatregelen en bereikbaarheid

  • Vanaf 9 november zullen fietsers en voetgangers gedurende twee weken via de Swammerdamstraat en Eerste Boerhaavestraat naar de Wibautstraat. De doorgang (van en naar de Wibautstraat over het parkeerterrein) wordt afgesloten.
  • De doorgang tussen het Kohnstammhuis en het Theo Thijssenhuis is niet beschikbaar tot medio december.
  • Het parkeerterrein op het Rhijnspoorterrein is afgesloten.
  • De werktijden zijn van 07.00-16.00 uur.
  • De entree van het Kohnstammhuis aan de zijde Wibautstraat blijft goed bereikbaar.

Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Bureau Nieuwbouw via amstelcampus@hva.nl