Hogeschool van Amsterdam

Amstelcampus

Bouwvormen

De Amstelcampus bestaat uit vier gerenoveerde panden, waarvan twee Rijksmonumenten (Koetsier-Montaignehuis en Kohnstammhuis) en één gemeentelijk monument (Benno Premselahuis). Er zijn drie nieuwbouw panden, het Muller-Lulofshuis, Wibauthuis en Studio HvA. De mix van oud en nieuw maakt de Amstelcampus tot een dynamisch geheel.

Renovatie monumenten (bestaande bouw)

Er zijn in de afgelopen jaren drie monumenten gerenoveerd en geschikt gemaakt voor onderwijs:

1. Het Koetsier Montaignehuis; het voormalige hoofdkantoor van de Amstelbrouwerij aan de Mauritskade is vanaf 2002 in gebruik door AMFI, het Amsterdam Fashion Institute, onderdeel van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.

2. Het Kohnstammhuis, het voormalige belastingkantoor aan de Wibautstraat 2-4 met opleidingen van faculteit Onderwijs en Opvoeding en FLOOR, het debat en activiteitencentrum.

3. Het Benno Premselahuis (voorheen Sociale Verzekeringsbank en Raad van Arbeid) aan het Rhijnspoorplein 1 met diverse opleidingen van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.

Nieuwbouw

Het Muller Lulofshuis aan de Wibautstraat is in 2013 in gebruik genomen door de faculteit Maatschappij en Recht. Het Wibauthuis is vanaf collegejaar 2015/2016 in gebruik door de faculteiten Maatschappij en Recht en Business en Economie. 

Op het Kohnstammhof staat Studio HvA, een broedplaats met drie opleidingen namelijk Urban Management, MediaLAB Amsterdam en ACE, Amsterdam Center for Entrepreneuship. Maar je vind er ook het juridisch spreekuur en BOOT.

Het Conradhuis zou de laatste toevoeging aan de Amstelcampus zijn, maar het College van Bestuur heeft op 3 november 2016 besloten het niet te bouwen en eerst optimaal invulling te geven aan de huidige beschikbare huisvesting in combinatie met het doorvoeren van verbeteringen in de roostering.

Aanbouw

Aan het Kohnstammhuis is in de jaren '70 een zijvleugel aangebouwd: het Theo Thijssenhuis. Daarin zitten de opleidingen van de faculteit Onderwijs en Opvoeding en vanaf augustus 2015 ook enkele opleidingen van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie. Je vindt er een professionele leskeuken en vaklokalen voor Zorg en Welzijn, Biologie, Scheikunde en Natuurkunde.

 

Amstelcampus luchtfoto

Luchtfoto Amstelcampus (2015)

Gepubliceerd door  Amstelcampus 24 november 2016