Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Nieuw: 'Startende leraren in het po en vo'

Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan

25 jan 2018 18:07 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Met een lerarentekort in het vooruitzicht is het van belang om startende leraren een ‘zachte landing’ te geven. In het begin wordt werken in onderwijs namelijk als heftig, intensief en soms zelfs slopend ervaren. Schoolleiders hebben dan ook de taak te zorgen voor effectieve ondersteuning en goede begeleidingsprogramma’s, zodat startende leraren niet vroegtijdig het vak verlaten.

In het boek Startende leraren in het po en vo. Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan beschrijft Marco Snoek, lector Leren & Innoveren aan het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA en projectleider van het project Junior leraar, de inzichten die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn, en vertaalt hij ze naar concrete handvatten voor de inrichting van die begeleidingsprogramma’s. Daarbij staan twee perspectieven centraal.

Allereerst het perspectief van de leerling. Uitgangspunt is dat het begeleiden van startende leraren niet alleen van belang is voor de starter, maar juist voor de leerling. Startende leraren die net van de opleiding afkomen zijn immers ‘slechts’ startbekwaam en kunnen en moeten zich nog verder ontwikkelen om leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen.

Tekst boek Startende leraren..

Het tweede perspectief heeft betrekking op het beroep, waarbij het uitgangspunt is dat het beroep van leraar een continuüm is. De leraar blijft zich dus ontwikkelen; het is een proces van levenslange ontwikkeling. Dat perspectief heeft grote implicaties voor leraren, schoolleiders én de leercultuur binnen scholen.

Die twee perspectieven vormen een rode draad waarmee de belangen van leerlingen, startende en ervaren leraren en schoolleiders in dit boek met elkaar verbonden worden.

De inzichten en inspiratie voor dit boek zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de activiteiten en netwerken rond het project Junior Leraar, een project waarbinnen de Hogeschool van Amsterdam en scholen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam de afgelopen jaren hebben samengewerkt. De vele gesprekken die in die periode met startende leraren, coaches en schoolleiders gevoerd zijn, zijn verwerkt in de verschillende hoofdstukken en in de voorbeelden die daarin opgenomen zijn.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij PICA en is vanaf maart 2018 beschikbaar. Schaf hier jouw exemplaar aan!

Snoek, M. (2018). Startende leraren in het po en vo. Goede begeleiding aan het begin van de loopbaan. Huizen: Uitgeverij Pica.