Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Gezond actief ouder worden

Cursus

Ben jij een zorgprofessional, werkzaam met ouderen en vraag jij je af hoe je hen kan stimuleren samen aan gezondheid en welbevinden te werken? Leer in de 6-daagse cursus ‘Gezond Actief Ouder Worden’ (GAOW) hoe je een wijkgericht, gezondheidsbevorderend groepsprogramma opzet voor en door thuiswonende ouderen. Ouderen worden gestimuleerd mogelijkheden in zichzelf en in de eigen woon- en leefomgeving te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken, met het doel dat zij naar tevredenheid kunnen participeren in dagelijkse en maatschappelijke activiteiten.

Gezond Actief Ouder Worden (GAOW)
Doelgroep: Professionals in zorg en welzijn
Niveau: Post-hbo
Duur: 

Nieuwe informatie volgt

Aantal deelnemers: Minimaal 8
Accreditatie: 46,5 punten
Kosten: 

€1.490,- per deelnemer

*€100,- voor senioren

‘Gezond Actief Ouder Worden’ (GAOW) is een wijkgericht, gezondheid bevorderend groepsprogramma voor en door thuiswonende ouderen om actief aan gezondheid en welbevinden te werken. Het programma is praktisch van aard en maakt gebruik van ervaringsgerichte werkwijzen.

Het programma is flexibel van opzet zodat het voor en met elke groep op maat gemaakt kan worden en aansluit bij behoeftes en wensen van de ouderen. Het basisprogramma bestaat uit tien thema’s die allen een relatie hebben met dagelijkse activiteiten. Aanvullend op de groepsbijeenkomsten vindt een aantal individuele gesprekken met de groepsondersteuner plaats. De werkwijzen zijn gebaseerd op methoden van empowerment, levenslang leren en theorieën over handelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van principes uit de groepsdynamica, levensverhaalmethoden en samenlevingsopbouw. 

De post-hbo cursus bereidt (toekomstige) groepsondersteuners voor op het kunnen uitvoeren en opzetten van een GAOW programma en biedt daarnaast een platform voor uitwisseling, ook na afronding van de cursus. 

"Dit is de leukste cursus die ik ooit heb gevolgd!"

“Een nieuwe blik op wat je als ergotherapeut kunt betekenen voor de maatschappij.”

Doelstellingen cursus

Na het volgen van de post-hbo cursus heeft de deelnemer competenties ontwikkeld op het gebied van:

 • Wijkgericht werken
  • Netwerken
  • Samenwerken
  • Gezondheidsbevordering
 • Ondernemen
  • Organiseren
  • Subsidieaanvraag
  • PR en werving
 • Rolinvulling groepsondersteuner
  • Ondersteunen en versterken
  • Groepsdynamica
  • Coachende gespreksvaardigheden

Inhoud

De cursus bestaat uit twee delen:

 • Deel 1 richt zich op de competenties van groepsondersteuner en het leren toepassen van onderdelen van het GAOW-programma.
 • Deel 2 richt zich op de competenties wijkgericht werken en ondernemen en het ontwikkelen van een eigen ondernemingsplan.

Werkwijze

Alle werkvormen zijn praktisch van opzet. Daarbij wordt de congruentie tussen het leren van cursisten in de post-hbo cursus en het leren van ouderen in een GAOW programma, doelgericht gebruikt in de werkvormen, reflecties en intervisie activiteiten.

Cursusmateriaal

Bij de post-hbo cursus hoort de handleiding ‘Gezond Actief Ouder Worden’ (van Nes & Heijsman, 2014). Bij de handleiding hoort een praktisch deel (toolkit), waarin materialen zijn verzameld om onderdelen van het programma op maat te maken, en een theoretisch deel, waarin onderliggende theorieën en gebruikte kernbegrippen zijn beschreven (factsheets).

Voor wie?

De cursus is gericht op hbo professionals in zorg en welzijn. Dit kunnen ergotherapeuten en sociaal-agogische professionals zijn. De cursus is zeer geschikt voor 1 e lijns ergotherapeuten die hun werkgebied willen uitbreiden naar wijkgericht werken en voor ergotherapeuten werkzaam bij gemeenten in het kader van de Wmo. 

Senioren die actief zijn in de wijk zijn ook van harte welkom om voor een gereduceerd tarief van €100,- deel te nemen aan de cursus.

Diploma GAOW

Kosten 

De kosten zijn €1.490,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief handleiding, factsheets en toegang toolkit, lichte maaltijden op de cursusdagen en koffie en thee. Voor senioren geldt een gereduceerd tarief van €100,- per deelnemer.

Accreditatie

46,5 punten

Contact

Voor vragen over de cursus kunt u een bericht sturen naar posthbo-ergotherapie@hva.nl

Docenten

Anke Heijsman

Anke Heijsman

Anke Heijsman is ergotherapeut en gezondheidswetenschapper. Ze is als docent/ onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Omgeving van het kenniscentrum ACHIEVE werkzaam, voor het Urban Vitality project ‘Sociale participatie en regieversterking ouderen in de wijk’. Van 2009-2012 was ze projectleider van het onderzoeksproject ‘Gezond Actief Ouder Worden’ vanuit het kenniscentrum Zorginovatie, van de Hogeschool Rotterdam.

Marye Kelting

Marye Kelting

Marye Kelting is ergotherapeut en docent bij de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Zij is sinds 2014 betrokken bij het project ‘Gezond Actief Ouder Worden’ als auteur van de ‘Toolkit’ en mede ontwikkelaar van de post HBO-cursus voor groepsondersteuners. Als ergotherapeut heeft zij veel werkervaring in de psychiatrie met het opzetten van afdelingen voor ergotherapie, het ontwikkelen van rehabilitatie programma’s en het werken met groepen.

Irene ten Haaf

Irene ten Haaf is sociaal psycholoog en werkzaam als psychologie docent bij de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit haar opleiding Positieve Psychologie past ze nieuwe wetenschappelijke inzichten toe binnen de GAOW-cursus. Naast haar werkzaamheden in het onderwijs, werkt ze als trainer in de gehandicaptenzorg en coacht ze alleenstaande asielzoekersjongeren in het vinden van hun weg in Nederland en het ontwikkelen van hun talenten en toekomstdromen.  In het verleden werkte ze onder andere als begeleider in de psychiatrie en als jeugdwerker.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 26 juni 2018