Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Geannuleerd: CONGRES KANSEN VOOR KINDEREN 2018: MOTIVATIE – HOE DOE JE DAT?

In verband met te weinig aanmeldingen kan het congres helaas geen doorgang vinden.

Congres

Op zaterdag 21 april 2018 vindt het inspirerende congres Kansen voor Kinderen 2018: Motivatie – hoe doe je dat? plaats. Dit is het vierde congres in de tweejaarlijkse cyclus van Kansen voor kinderen, georganiseerd door de opleidingen ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en van Zuyd Hogeschool. Tijdens het congres worden de nieuwste inzichten rondom het thema motivatie gepresenteerd in lezingen en workshops.

Programma

Dr. Jenny Zivani is keynote speaker op het congres, zij is associate professor in Occupational Therapy in the School of Health and Rehabilitation Sciences, University of Queensland, Australië. Jenny combineert werken met kinderen in de revalidatie met academisch werk.  Tevens is zij een gedreven pleitbezorgster voor het meedoen van alle kinderen en zoekt in haar werk verbinding met ouders en professionals. Zij is als redacteur en auteur betrokken bij veel toonaangevende boeken en hoofdstukken over kinderergotherapie. Zo heeft Jenny  een bijdrage geleverd aan het onderwijs en de praktijk van kinderergotherapie in Nederland betreffende onderwerpen als motivatie, doelbepaling, autonomie, betrokkenheid en participatie van kinderen.

9.15 -  9.45

Binnenkomst

9.45 – 9.50

Welkom

9.50 – 10.00

Starter

10.00 – 11.00

 

KEYNOTE

Occupationally focussed interventions: The ingredients that optimize motivation when working with children and families

Jenny Ziviani

Occupation defines us as occupational therapists. What we do as occupational therapists and more importantly how we do this provides the active ingredients which both fuel motivation and optimize therapy engagement ensuring we meet our clients’ occupational goals. There are complexities, however, when working with children and families as the occupational goals need to be well integrated to ensure active involvement of both parties. In this presentation examples will be provided which draw on current occupational therapy practices which place motivation at the heart of the way they are delivered to demonstrate how we can enhance our therapy practices. The research underpinning these practices will be infused throughout the presentation.

11.00 – 11.30

KOFFIE PAUZE

11.30 –12.05

Betekenisvol spel tijdens groepsinterventies: de ‘wauw’ factoren

Pauline Aarts

Binnen de kinderergotherapie wordt er gewerkt met groepen. Op het moment dat daarbij spel gebruikt wordt als middel om doelen te behalen, hebben kinderen helemaal niet in de gaten dat ze aan het oefenen zijn. Binnen het spel dat er gespeeld wordt leren kinderen vaak impliciet. Door het plezier in de gezamenlijke activiteiten is er een sterke intrinsieke motivatie om de betekenisvolle handelingen te herhalen en worden variaties op het spel makkelijk toegepast.

In de presentatie wordt er stil gestaan bij de theorie en de praktijk van deze manier van werken bij de revalidatie en ergotherapeutische behandeling van kinderen.

12.05 – 12.40

Een, Twee, Drie naar Eigen Regie?!  Zelfmanagement (ondersteuning) in de Kinderrevalidatie.

Ruud Wong Chung

Het ondersteunen van eigen regie en zelfmanagement is een belangrijk thema geworden binnen de beroepspraktijk. In onderzoek onder ouders van kinderen met een chronische aandoening en revalidatie professionals naar hun motivaties voor zelfmanagement (ondersteuning), alsmede naar hun onderliggende oriëntaties, gaven de meeste ouders aan actieve ‘zelfmanagers’ te zijn. Het merendeel vond het echter moeilijk dit vol te houden onder stress. Professionals hadden verschillende meningen over hoe actief ouders betrokken moeten zijn. Intrinsieke motivatie bleek sterk geassocieerd met zelfmanagement(ondersteuning). Zowel ouders als professionals benadrukten dat voor zelfmanagement partnerschap en samenwerking essentieel zijn.

12.40 – 12.45

Afsluiten ochtend programma en vooruitblik middag

12.45 – 13.30

LUNCH

13.30 – 14.30

Workshopronde 1

MOTIVATIE EN AUTONOMIE ‘IK KIES ZELF’

 1. Why isn’t this child motivated? Unpacking motivation to enhance engagement in therapy.

Jenny Ziviani

This interactive workshop is designed to provide a structure for participants to identify the way they deliver occupational therapy interventions in such a way as to promote motivation and enhance engagement. Drawing on Self Determination Therapy as a meta-theory of motivation participants will be able to identify the strategies they employ which address individuals’ the key psychological needs of Autonomy (choice and control); Relatedness (feeling cared for and valued) and; Competence (belief in the ability to achieve goals). The aim will be for practitioners to critically evaluation their practices to meet the individual needs of their clients.

 1. Interventies gebaseerd op positieve psychologie

Irene ten Haaf

Het motiveren van kinderen kan op veel verschillende manieren. De positieve psychologie stelt dat we op de verkeerde weg zijn als er teveel nadruk ligt op problematiseren en diagnosticeren. Op basis van empirisch onderzoek wordt aanbevolen ook bij kinderen meer aandacht te besteden aan het versterken van persoonlijke kwaliteiten om zo de intrinsieke motivatie aan te wakkeren.

In deze workshop zal aandacht besteed worden aan de achterliggende theorie en komen diverse interventies vanuit de positieve psychologie aan bod.

MOTIVATIE EN COMPETENTIE ‘IK KAN HET’

 1. Van Moetivatie naar Motivatie

Annelies de Hoop en Johannes Noordstar

Kinderen actief betrekken bij een aangeboden interventie is een uitdaging, zeker als de vraag niet vanuit het kind zelf komt. Vaak zijn het de ouders of leerkracht die de vraag voor de interventie stellen. Werken aan een doel dat niet 'echt' uit het kind zelf komt, kan bij het kind leiden tot ‘moetivatie’ in plaats van motivatie. Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers ideeën aangereikt hoe de motivatie van het kind te bereiken en te vergroten en de moetivatie te verminderen. In de workshop wisselen praktijkvoorbeelden en theoretische onderbouwing elkaar af. De deelnemer krijgt praktische tips gebaseerd op de zelfdeterminatie- en de groeimindset-theorie.

 1. Just right – de omgeving als stimulans voor participatie

Jolien van den Houten en Margo van Hartingsveldt

Kinderen participeren door samen met andere actief betrokken te zijn in betekenisvolle activiteiten op school, in de buurt en thuis.

De workshop start met een presentatie over de rol van ouders, leerkracht en leeftijdgenootjes in het bijdragen aan betrokkenheid en motivatie van het kind. Daarbij staan voorbeelden uit CO-OP methode en de groepsinterventie voor oudste kleuters behorend bij de WRITIC centraal. Daarna ga je in een interactieve workshop met elkaar aan het werk met het betrekken van de sociale omgeving bij interventies in je eigen beroepspraktijk gericht op de just right challenge bij het kind.

MOTIVATIE EN VERBONDENHEID ‘IK HOOR ERBIJ’

 1. Groepsinterventies en de rol van ouders

Pauline Aarts

Binnen groepsinterventies in de revalidatie staat betekenisvol spel vaak centraal. Het spel wordt gebruikt als middel terwijl er aan individuele doelen wordt gewerkt die samen met ouders zijn opgesteld. Om de kinderen echt op te kunnen laten gaan in dit spel zijn de ouders hierbij niet aanwezig, toch willen we hen graag bij het behalen van de doelen betrekken.

Tijdens deze workshop staan we stil bij de rol van ouders en hoe we hen anno 2018 actief bij de ergotherapie vanuit deze groepsinterventies kunnen betrekken.

 1. Meedoen in spel: LUDI - Play for Children with Disabilities, een internationaal netwerk over spelen voor kinderen met een beperking

Rianne Jansens en Renée van den Heuvel

 Vier jaar samenwerken met diverse professionals en onderzoekers heeft laten zien dat spel voor kinderen met een beperking vaak een activiteit is waarbij therapeutische doelen centraal staan. We weten echter hoe belangrijk spel voor het spelen op zich waarbij zelfcontrole, intrinsieke motivatie en plezier centraal staan. We delen met jullie de tools die LUDI heeft ontwikkeld. Op interactieve wijze exploreren we wat de meerwaarde kan zijn voor ergotherapie met kinderen en jongeren van 0-18 jaar met diverse soorten beperkingen die uitdagingen ervaren met spel, spelen met speelgoed en technologie, buiten spelen.

14.30 – 14.40

WISSEL

14.40 – 15.40

Workshopronde 2

 1. Why isn’t this child motivated? Unpacking motivation to enhance engagement in therapy
 2. Interventies gebaseerd op positieve psychologie
 3. Van Moetivatie naar Motivatie
 4. Just right – de omgeving als stimulans voor participatie
 5. Groepsinterventies en de rol van ouders
 6. Meedoen in spel: LUDI - Play for Children with Disabilities, een internationaal netwerk over spelen voor kinderen met een beperking

15.40 – 16.00

THEE PAUZE

16.00 – 16.30

Interactieve afsluiting met afscheid van Marjon ten Velden, docent ergotherapie en kinderergotherapeut

16.30 – 16.45

Afsluiting

16.45

Bedankjes en borrel

De nieuwe inzichten en praktische informatie zorgen ervoor dat je na dit congres naar huis gaat met ‘up-to-date’ kennis over de theorie en praktijk van strategieën om motivatie te stimuleren bij kinderen gericht op interventies die bijdragen aan hun participatie. Het is uniek dat Jenny Ziviani in Nederland komt spreken, zorg dat je er bij bent!

Kosten

De kosten van het congres zijn € 195,-. 

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor kinderergo-, kinderoefen- en kinderfysiotherapeuten.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Gezondheid 16 april 2018