Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Kopie Diploma

Ben je je diploma kwijt? Wil je je uitdraai van je cijferlijst? Op verzoek kan de HvA een extract (gewaarmerkte kopie) uit het examenregister verschaffen.

Naast de eenmalig uitgereikte diploma vormt deze gewaarmerkte kopie het enige officiële bewijs van afstuderen. Eventueel kan deze aangevuld worden met een verklaring in het Nederlands of Engels (afhankelijk van de opleiding die je hebt genoten). Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden. 

Ook wanneer je de cijferlijst wil ontvangen, is dat mogelijk. Deze wordt in het Nederlands verstrekt.

De HvA verzorgt geen vertalingen.

Je kan ook een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opvragen. Deze service wordt door DUO gratis verzorgd. Ga naar de website van DUO voor meer informatie.

Heb je jouw diploma nodig in een andere taal, dan die je van de HvA ontvangen hebt, vraag dan een beëdigd vertaler om de vertaling te verzorgen. Eventueel met behulp van de vertaallijst van de Nuffic of één van de vertaalbureau's waar de HvA mee samenwerkt. Als je de vertaling aan ons toestuurt, kunnen wij deze voor je waarderen.

Studenten die (nog) niet zijn afgestudeerd en een kopie van hun cijferlijst of propedeuse willen ontvangen, doen dat via het Digitaal Servicepunt.

Aanvraag formulier afgestudeerde studenten

Aanvraag formulier niet-afgestudeerde studenten

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 4 februari 2016