Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Diplomawaardering en beroepserkenning

Je wil je diplomawaarderen of je erkenning voor je beroep: neem contact op met Nuffic!

Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Ze beheert programma’s voor beurzen en capaciteitsopbouw, geeft voorlichting, waardeert diploma’s, bundelt kennis en expertise en stelt dit ter beschikking.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 18 december 2015