Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Statuten en huishoudelijk regelement

Statuten

Huishoudelijk regelement H&T april 2017

Notulen ALV H&T 17 mei 2016

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 oktober 2017