Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Het bestuur

Bestuur 2018

Het bestuur van H&T is belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging en is gekozen uit de leden van de vereniging.
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan haar leden in de Algemene Leden Vergadering. Daarnaast moedigt het bestuur de leden aan om actief deel te nemen aan het opzetten en organiseren van sociale of inhoudelijke activiteiten voor de leden.

Het bestuur bestaat minimaal uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

Bestuur 2018
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 april 2018