Hogeschool van Amsterdam

Alumni

HvA Alumni Academie, Beleid schrijven met impact

Cursus

Deelnemers leren beknopte, heldere, overtuigende beleidsteksten op te stellen. Relevante, overzichtelijke, beknopte adviezen, memo’s en beleidsteksten, die krachtig onderbouwd, helder en ferm verwoord zijn. Deelnemers verbeteren niet alleen de leesbaarheid en slagkracht van hun beleidsteksten, maar ook hun schrijfproces en zelfvertrouwen, en daarmee de gezamenlijke schrijfcultuur.

Voor wie
De cursus is bestemd voor iedereen die beleidsteksten schrijft, van agendering tot en met beleids-voorstellen en beleidsevaluaties. Deelnemers werken op een beleidsafdeling of zijn anderszins betrokken bij het beleidsproces van hun organisate.

Functieniveau
Hbo, hbo+ en wo
Min. 8 deelnemers, max. 12 deelnemers
Peildatum is drie weken voor de eerste trainingsdag.

Duur
23 februari, 09.30 - 17.00 uur Leeuwenburg B7.48
2 maart, 09.30 - 17.00 uur Leeuwenburg B7.48

Kosten
880 euro

Werkwijze
De rode draad door de cursus wordt gevormd door de fasen in het beleidsproces (de beleidscyclus). Van probleemdefinitie, via agendering, beleidsvoornemen naar beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie, en tot beleidsevaluatie: aan de hand van een centrale casus leren de cursisten de teksten schrijven die in elke fase het meest effectief zijn. Ze vergroten hun inzicht in het krachtenveld (de actoren), ze vergroten hun politiek-bestuurlijke gevoeligheid en ze leren teksten opstellen die impact hebben.

Onderwerpen
1 Van beleidscontext naar beleidstekst
- Verhelder je opdracht: op welke vraag vormt jouw beleidstekst het antwoord?
- Ken het krachtenveld: wie hebben invloed, wie zijn de beslissers, wie zijn de lezers?
- Van beleidsnotitie tot evaluatienota: soorten beleidsstukken en hun plaats in de beleidscyclus
- Formats voor teksten in verschillende fasen van de beleidscyclus
2 Overtuigen met beleid
- Beleid schrijven met overtuigingskracht: beïnvloed hoe anderen jouw standpunt ervaren
- Framing: de sturende kracht van taal herkennen en toepassen
- Het juiste taalgereedschap kiezen: metaforen, oneliners, woordkeus
3 Schrijven vanuit je hoofdboodschap
- Focus op de lezer: wat betekent dat voor je tekstopbouw? Hoofd- en bijzaken scheiden
- Piramidaal schrijven: de hoofdboodschap als startpunt (managementsamenvatting)
- Bied je lezer overzicht: rode draad vasthouden, leeswijzers en bewegwijzering, kopjes, structuurwoorden, opsommingen
- Helder, kort, pakkend formuleren
4 Tot slot: interne borging
- Hoe nu verder? Reflectie op het leerproces; vastleggen van persoonlijke inzichten, tips en ‘hulptroepen’
Hoe kunnen deelnemers elkaar en zichzelf blijven herinneren aan het geleerde? (maatjes, periodieke intervisie/feedback, interne taalcoach etc.)

De trainer
Gea Wisse (Taalcentrum VU)

Meldt je hier aan

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 18 januari 2018