Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Gastcolleges, Assessment en Trainingen

Jij kan samen met de HvA inhoud geven aan het onderwijs. Als professional ben je daarom van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren door het geven van een presentatie over een bepaald vakgebied.

Ook nodigen wij regelmatig recruiters van diverse bedrijven uit voor het verzorgen van sollicitatietrainingen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om als assessor studenten te toetsen op hun competenties en opgedane praktijkervaring.

Voor jou zijn dat mooie gelegenheden om jouw organisatie te profileren bij toekomstige werknemers. Tegelijkertijd lever je een belangrijke bijdrage aan de opleiding; als deskundige draagt jouw externe blik en praktijkervaring bij aan de vormen van de professional van de toekomst.   Voor ons is het een goede manier om de praktijk en de opleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en daarmee onze studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige baan en werkomgeving. 

Aanmelden gastcollege, assessment en/of training

15 augustus 2014