Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Adviesraad

Op het niveau van een Onderwijsadviesraad (OAR) en een Beroepenveldcommissie (BvC) kunnen jij en jouw organisatie je aan de HvA verbinden.

Opleidingen, clusters van opleidingen, minoren het Studium Excellentie hebben adviesorganen van externen geformeerd, om het onderwijs tegen het licht van de praktijk te houden. Leden van deze adviesraden zijn professionals met een bewezen staat van dienst binnen hun vakgebied.

Aanmelden onderwijsadviesraad (OAR)

15 augustus 2014