Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Stichting ExALO

Als lid van de Stichting ExALO maak je deel uit van het netwerk van afgestudeerden. Je blijft op de hoogte van nieuws en actualiteiten uit het netwerk en je wordt uitgenodigd voor activiteiten en reünies.

ExALO is de stichting voor alumni (afgestudeerden) van de ALO Amsterdam. De ALO onderhoudt graag een goede band met haar oud-studenten. Via het lidmaatschap blijf je in contact met oud-klasgenoten en met de ALO. 

ExALO onderhoudt graag het uitgebreide netwerk van ExALO'ers. LinkedIN: Sinds december 2010 is ExALO te vinden op linkedIN.com. In onze ExALO Group op LInkedIN zitten inmiddels 57 ExALO'ers en er zijn 82 ExALO'ers vrienden met ons profiel.

Facebook: Sinds maart 2012 is ExALO te vinden op Facebook. De groep beslaat inmiddels ruim 275 ExALO'ers. Zelf ook een profiel op Facebook en heb je contact met oud klasgenoten? Nodig deze dan ook uit voor de groep! 

ExALO organiseert activiteiten zoals het jaarlijkse ExALO evenement met sport, lezingen, een borrel en een hapje waarbij de gezelligheid en het elkaar weerzien centraal staan.

Daarnaast organiseert ExALO sinds 2012 de terugkomdag voor pas afgestudeerden. De groep die dat jaar is afgestudeerd komt begin november terug om een klein feestje te vieren in de SOOS.  

ExALO houdt je door middel van een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen in en rondom de ALO. Let op: bij het invullen van je profiel kun je aangeven dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Je kunt doen via Instellingen en vervolgens onder het kopje Benaderbaarheid het vinkje te zetten bij "Ik wil algemene mailings ontvangen". 

Leuke ideeën en tips voor het ExALO evenement of voor nieuw te starten activiteiten zijn altijd van harte welkom. Ook wanneer een alumnus zelf graag iets wilt organiseren, kan de hulp van de Stichting ExALO ingeschakeld worden.

Tot nu toe konden we dit doen door jaarlijks een geringe bijdrage te vragen voor deze dag. Dit kon ook omdat de ALO ons steunde. Vanwege bezuinigingen is de ondersteuning die de ALO ons kan geven minder geworden. Daarom willen we je nu vragen om een jaarlijkse bijdrage van € 15,- via een machtiging aan de stichting ExALO automatisch af te laten schrijven. Hiermee ben je dan begunstiger van de stichting ExALO en daarvoor ontvang je tweemaal per jaar de digitale nieuwsbrief met wetenswaardigheden rondom de ALO en ExALO en kun je jaarlijks het evenement gratis bijwonen. Aanmelden kan door het machtigingsformulier naar ons toe te sturen.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 9 juni 2017