Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Workshop ‘Dilemma’s bij Stadslabs’

Platform Stad en Wijk

Evenement

De een noemt ze Fieldlabs, de ander Living Labs, Urban Labs of Werkplaatsen. De stad zit vol taaie vraagstukken die om nieuwe aanpakken vragen.

Veel onderzoekers van hogescholen zijn daarom bezig met zogenaamde stadslaboratoria. Het zijn allemaal experimenteerruimten waarbinnen bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zoeken naar situationele oplossingen voor maatschappelijke problemen. Op donderdagmiddag 26 april organiseert Platform Stad en Wijk een bijeenkomst waar verschillende onderzoekers van hogescholen elkaars ervaringen delen.

Dilemma’s

Bij stadslabs experimenteren, co-creëren en testen partijen in een levensechte omgeving oplossingsrichtingen voor stedelijke vraagstukken. Dit soort nieuwe samenwerkingen leveren interessante verbindingen op tussen onderzoek, advies, beleid, praktijk en onderwijs. Tegelijkertijd is iedereen nog aan het zoeken naar een juiste invulling van dit soort samenwerkingsverbanden. Naast een meer algemene inleiding over de dilemma’s bij stadslabs bespreken we tijdens de bijeenkomst twee concrete vraagstukken:

  1. Professionals vs. amateurs
    Hoe en wanneer betrek je als hogeschool studenten? Door de betrokkenheid van de beroepspraktijk is een stadslaboratorium vaak een leerzame plek voor studenten. Daardoor kan in korte tijd veel data worden gegenereerd. Aan de andere kant is het vaak een ingewikkelde puzzel om de onderzoeksvraag vanuit beleid of praktijk samen te laten vallen met het ‘ritme’ van de schoolperiode. Daarnaast is verwachtingsmanagement op zijn plaats. De (docent)onderzoekers en studenten zijn geen consultants of goedkope dataverzamelaars. Maar wat mag je wel en niet verwachten van onderzoek door studenten?

  2. Onverwachte resultaten vs. doelmatigheid
    De basis van experimenteren is dat je ruimte biedt aan uitproberen, innovatie en falen. Dat vergt van alle partijen een bepaalde vorm van wendbaarheid en flexibiliteit. Aan de andere kant zijn er vaak partijen betrokken die hun handelen moeten verantwoorden aan derden waardoor er eisen worden gesteld aan het proces en de uitkomsten. Daarmee creëer je echter niet de ruimte om nieuwe dingen te doen, omdat je daarvoor van de gebaande paden af moet gaan. Hoe hier mee om te gaan?

De twee dilemma’s worden aan de hand van concrete casussen gepresenteerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Haagse Hogeschool. Deelnemers worden uitgedaagd om mee te denken over oplossingsrichtingen en krijgen inzichten in de manier waarop zij zelf hun eigen stadslaboratorium kunnen opstarten en/of verbeteren.

Datum: Donderdag 26 april 2018
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het boek ‘Laboratorium Amsterdam’ over de ervaringen van de Hogeschool van Amsterdam met fieldlabs op het gebied van onder andere laaggeletterdheid, schulden, leerachterstand en extreme wateroverlast. Inschrijven kan door een e-mail te sturen aan platformstadenwijk@hhs.nl

Kohnstammhuis

Gepubliceerd door  Urban Management 4 april 2018