Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Meet Bajeskwartier

Living Lab HvA

Evenement

Bajes Kwartier, de nieuwe wijk van Amsterdam, staat al maanden in het middelpunt van de belangstelling. Op de plek van de huidige Bijlmerbajes ontstaat de komende jaren een nieuwe stadswijk waar je kunt wonen, werken, leren, maken en uitgaan.

De Bijlmerbajes was een afgesloten gebied. Bajes Kwartier is juist een plek voor de hele stad. Op 21 april presenteert de wijk zich tussen 13.00 en 19.00 aan de stad tijdens de Open Bajes Dag. 

Rol Urban Management

HvA Urban Management werkt op lokaal niveau samen met alle betrokken partijen om stapsgewijs nieuwe oplossingen voor taaie vraagstukken in praktijk te brengen. Dit doen we door middel van multidisciplinair en praktijkgericht onderzoek. Samenwerken op lokaal niveau betekent dat we ook in de buurt of wijk aanwezig zijn. Dat stukje stad is als het ware een laboratorium voor vernieuwing.

Het Bajes Kwartier is een nieuw stukje stad dat wij ook als laboratorium gaan gebruiken. In het Bajes Kwartier staat de gezondheid van bewoners centraal en aan de hand van onderzoek willen wij hieraan een bijdrage leveren. Dit betekent dat wij eerst buiten het Bajes Kwartier nagaan op welke manieren het bewegen en ontmoeten van allerlei bewonersgroepen wordt gestimuleerd om daarna, samen met de nieuwe bewoners van het Bajes Kwartier, tot bijvoorbeeld aanbevelingen voor inrichting van het gebied te komen.

Hoe ziet de dag eruit?

Van 13.00 tot 16.30 laten alle partners van het Bajes Kwartier zien wat hun plannen met de bajes zijn. De dag wordt afgesloten met een Meet Up in samenwerking met Pakhuis de Zwijger.

Vanaf 16.30 gaan we in de gymzaal van de bajes samen in gesprek met experts op het gebied van stedelijke ontwikkeling. We doen dit rondom het thema: ‘We Connect the City’. Tijdens deze Meet Up staat de vraag: Hoe transformeert de Bijlmer Bajes tot een nieuw stuk stad? centraal.

We vatten ‘verbinding’ op meerdere manieren op: stedenbouwkundig, ecologisch, op het vlak van mobiliteit, sociaal en internationaal. In een drietal gesprekken met o.a. Communitymanager Inclusieve gebiedsontwikkeling Harko van den Hende verkennen we wat Bajes Kwartier bijdraagt aan verbinding in Amsterdam op verschillende vlakken.

Meer informatie

Informatie over de Open Bajes Dag en de aanmeldingen via: www.bajeskwartier.com
 

Gepubliceerd door  Urban Management 9 april 2018