Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kick-off Toekomstplannen Jongeren

Samenwerkend leren in een fieldlab

Evenement

Het (voorlopig) programma is bekend! Het Fieldlab Toekomstplannen Jongeren is een tweejarig actiegericht onderzoeksprogramma, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam, in samenwerking met Ellie Miedema ( RVE OJZ van de Gemeente Amsterdam), Nederlands Jeugd Instituut en de uitvoerende partners in de stad. U bent van harte uitgenodigd voor de Kick-Off Toekomstplannen Jongeren.

Het (voorlopig) programma van de kick-off.
Locatie: Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, Amsterdam

13:00 uur           Inloop en registratie

13:15 uur           Welkom en informatief gedeelte

  • Welkom door Calvijn College
  • Introductie fieldlabs door Alex Straathof en Anna de Zeeuw (HvA Urban Management) en programma 16-27 (NJI)
  • Introductie programma ‘overgang naar volwassenheid’ door Ellie Miedema (gemeente Amsterdam, OJZ)
  • Jongeren aan het woord – toekomstdromen en voorbeeldervaringen met toekomstplannen

14:15 uur           Deelsessies 

A.Storytelling , verhalen van jongeren  in beeld  (door Bureau Barel)
B.Persona’s van kwetsbare jongeren, in Amsterdam (door het NJi)
C.Leren vanuit casuïstiek en dilemma’s uit de praktijk (door de HvA)

15.15 uur           Opbrengst en afsluiting

Delen van verhalen en ervaringen vanuit de deelsessies. Wat nemen we mee als top 5 belangrijkste thema’s voor het fieldlab?

Afsluitende woorden van Alex Straathof en Ellie Miedema

Het twee jaar durend fieldlab ‘Toekomstplannen Jongeren’ is een samenwerking tussen het speerpunt HvAUrban Management en gemeente Amsterdam (OJZ/WPI)

Gepubliceerd door  Urban Management 13 maart 2018