Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  B. Visser (Bente)

Projectondersteuner

Bente is per 1 januari 2016 werkzaam voor het lectoraat Armoede Interventies. HIerbij ondersteunt zij vooral bij de praktische zaken voor vergaderingen, planningen en de website.