Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  M. Unger (Meike)

Onderzoeksleider

Meike behaalde in 2008 de master arbeid, organisatie & management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar afstudeeronderzoek ging over het plegen van interventies, met als doel een gewenste organisatiecultuur te creren. Hiervoor deed zij onderzoek bij een drietal organisaties waarin een proces van cultuurverandering van start ging. Meike werkt bij de HvA als onderzoeksleider bij het Lectoraat Management van Cultuurveranderingen als docent bij de bachelor Bestuurskunde.

Haar start van het werkende leven maakte Meike in 2009 bij de provincie Noord-Holland. De eerste twee jaar als trainee en daarna als beleidsadviseur voor de Jeugdzorg, waarin de transitie van de Jeugdzorg van provincie naar gemeenten centraal stond. In september 2012 maakte Meike de overstap naar Urban Management bij de HvA.

Momenteel geeft Meike bij de bachelor Bestuurskunde 1e jaars studenten projectbegeleiding. Binnen deze projecten doen studenten onderzoek in opdracht van een externe opdrachtgever. Als onderzoeksleider bij het lectoraat Management van Cultuurverandering heeft zij een onderzoek opgestart naar corrumperende organisaties. In dit onderzoek wordt gezocht naar risicosignalen die duiden op corrumperende organisaties. Uitkomsten van onderzoek kunnen aanleiding geven tot verder onderzoek door bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten of overheidsinstanties.