Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  G.J.S. Straathof (Giselle) MSc.

Junior onderzoeker

Giselle behaalde in 2015 de master Beleid, Communicatie & Organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar afstudeeronderzoek ging over het in kaart brengen van een organisatiecultuur middels narratieven (verhalen) die over een organisatie worden verteld. Hiervoor deed zij onderzoek bij een internationaal engineeringsbureau waar externe veranderingen ervoor zorgden dat de organisatie(cultuur) niet goed meer aansloot op haar omgeving.

Giselle werkt bij de HvA als junior onderzoeker bij het Lectoraat Management van Cultuurverandering. Momenteel houdt zij zich bezig met onderzoek naar burgerparticipatie. Er wordt onderzoek gedaan naar de veranderende rol van overheid, gemeente en (participatie)professionals en het ontstaan, bestaan en continuering van burgerinitiatieven.