Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  J.J.J. Sonneveld (Jolanda)

Senior onderzoeker

Jolanda Sonneveld is sinds 2008 werkzaam als projectmedewerker bij het lectoraat Youth Spot, Jongerenwerk in de grote stad. Hiervoor werkte ze als projectleider Buurtbemiddeling en leefbaarheid bij een lokale welzijnsorganisatie. Jolanda studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming in Den Haag en Algemene en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor haar masteropleiding Sociale vraagstukken, beleid en interventies heeft ze kwalitatief onderzoek gedaan naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk. Binnen het lectoraat Youth Spot doet ze onderzoek naar de werking en resultaten van werkwijzen binnen het jongerenwerk en ontwikkelt zij producten om kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor studenten en professionals.