Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  L.E. Remmelink (Linde)

HOIO (Hogeschool Onderzoeker in Opleiding)

Linde is in 2013 afgestudeerd als maatschappelijk werker aan de Hogeschool van Amsterdam.
Zij is geïnspireerd door de gedachte dat krachten ontstaan door het tonen van kwetsbaarheid. Daarnaast heeft zij grote interesse in de leefwereld van haar medemens: wat hij of zij doet, denkt, voelt, droomt en zegt. Zij ziet eigen kracht, kwetsbaarheid en zelfreflectie van mensen als uitgangspunt voor elke relatie.  
Alvorens de start van de opleiding wist ze dat deze sector voor haar weggelegd is. Zij deed kennis en ervaring op bij Doenja Dienstverlening te Utrecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. In haar vierde jaar van de opleiding MWD koos zij voor de minor ‘GGZ- agoog’, waarin ze een breed scala aan kennis op deed over onder andere psychopathologie, herstelgericht werken, cliënt- en familieperspectief en de presentiebenadering. Zij zocht meer uitdaging in haar studie en toonde motivatie om deel te nemen aan het excellentieprogramma. Dit leidde tot betrokkenheid bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht, lectoraat Stedelijk Sociaal Werken (voorheen ‘Outreachend Werken en Innoveren’). Binnen het lectoraat voerde zij haar afstudeeronderzoek uit gericht op jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis die samenwonen in zelfbeheer.
Sinds september 2014 is zij Hogeschool Onderzoeker in Opleiding bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken. Thema’s waar zij zich op richt tijdens haar werk bij de HvA zijn herstel, ervaringsdeskundigheid, ervaringskennis, groepsvorming, zelfbeheer en de samenwerking tussen formele en informele krachten. Naast haar werkzaamheden bij het Kenniscentrum volgt zij de (pré)master Orthopedagogiek aan de UvA