Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  T.J. Raven (Timon)

Promovendus

Timon Raven is als promovendus verbonden aan de Youth Spot (onderzoeks- en praktijkcentrum jongeren en jongerenwerk). Hij studeerde Psychologie en Sociologie aan de UvA. Naast wetenschapper is hij professioneel muzikant en amateurkok: tegen vergoeding kun je bij hem terecht voor beats of bami.