Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  S.M. Pronk (Sanne) MSc

Gastmedewerker praktijkonderzoek

Sanne is in 2010 afgestudeerd als Klinisch Orthopedagoog (MSc) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is zij werkzaam als beleidsmedewerker en later praktijkonderzoeker bij Altra Onderwijs & Jeugdhulp in Amsterdam. Haar werkzaamheden liggen op het gebied van kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd. Zij heeft zich onder andere bezig gehouden met het ontwikkelen van methodiekbeschrijvingen, het werken met prestatie-indicatoren, het opzetten van datagestuurd werken en het begeleiden van studenten bij praktijkonderzoek.

Sinds begin 2014 zet zij haar kennis op dit gebied ook in voor het speciaal onderwijs. Zij is betrokken bij de implementatie van en onderzoek naar School Wide Positive Behavior Suppert (SWPBS) op het speciaal onderwijs. Het opzetten van datagestuurd werken binnen het speciaal onderwijs behoort tot haar taken.

Vanaf 2012 werkt zij vanuit Altra mee aan het project Wie Helpt de Hulpverlener binnen het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de zorg voor jeugd van de HvA. Sinds september 2014 werkt zij als onderzoeker in dienst van de HvA bij ditzelfde lectoraat aan hetzelfde project.

Hiernaast heeft zij van 2010 tot 2014 als persoonlijk begeleidster met aanvullende taken gewerkt in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).