Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  Drs. R.N. Metze (Rosalie)

Onderzoeker

Rosalie is in 2016 gepromveerd op onderzoek, gericht op de Eigen kracht-conferentie als middel om de zelfregie van ouderen te versterken. Als vervolg op dit onderzoek richt zij zich nu op hoe ouderen regie voeren over hun leven binnen de Amsterdamse Stadsdorpen. Dit project valt onder het programma ‘Sociale participatie en regieversterking van ouderen in de wijk’. Dit is een samenwerking tussen Ergotherapie en het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken en valt onder het HvA speerpunt Urban Vitality. Daarnaast doet zij binnen de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam onderzoek naar de Samen DOEN teams, is zij verbonden aan de minor Outreachend Innoveren en werkt zij mee aan de ontwikkeling van het profileringsprogramma Integraal Sociaal Werken.