Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  T.E. Madern (Tamara) Msc.

Onderzoeker

Tamara heeft de afgelopen 12 jaar vanuit verschillende functies gewerkt op het terrein schuldpreventie en financieel gedrag van consumenten. Onlangs is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Ook in haar huidige functie richt zij zich vooral op financiële competenties, vaardigheden en het gedrag van mensen op het gebied van persoonlijke financiën.

Haar passie ligt in het verbinden van onderzoek aan de beroepspraktijk van het sociale domein. Door oorzaken en het gedrag van mensen beter in beeld te hebben, kan er worden gewerkt aan effectievere hulpverlening.

Vanaf 1 oktober 2014 is zij verbonden aan het lectoraat Armoede Interventies, daarnaast werkt zij drie dagen in de week voor het Nibud.