Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  M.A. Huber (Max) Msc.

Junior Onderzoeker

Max studeerde in 2009 af als maatschappelijk werker aan de Hogeschool van Amsterdam op een onderzoek naar netwerkversterking in de maatschappelijk opvang. Tijdens zijn studie heeft hij werkervaring opgedaan met verschillende vormen van outreachend werken.Tegelijk met zijn afstuderen is hij als onderzoeker gaan werken voor het onderzoeksprogramma Outreachend Werken, Preventie en Herstel bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier heeft hij meerdere onderzoeken in de maatschappelijke opvang gedaan, onder andere naar zelfbeheer. In 2011 heeft hij de master Social Policy and Social Work in Urban Areas aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Voor zijn masterscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de handelingsruimte van professionals in de maatschappelijke opvang.

Naast zijn werk bij de HvA is hij sinds 2009 betrokken bij de stichting Eropaf; hij houdt zich onder andere bezig met het meld- en steunpunt voorkomen huisuitzettingen. Van mei 2011 tot juli 2012 werkte Max als ondersteuner bij twee projecten gericht op beleidsparticipatie van burgers in een kwetsbare positie bij Clintenbelang Amsterdam. Max publiceert regelmatig over onderzoek en andere onderwerpen.

http://www.eropaf.org/