Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  drs. S.A.M. Gaarthuis (Simona)

Docent MWD

Simona is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, Sociologie: Organisatie en Beleid in 1995. Afstudeeronderzoek: Succes en faalfactoren van sturing in organisaties. Voorafgaande aan deze studie volgde zij aan de Hogeschool van Amsterdam, HBO Maatschappelijk Werk. Praktijkervaring heeft zij opgedaan bij O.I.V.; Orthopedagogisch Instituut Velsen 1994-1997 als Stafmedewerker/Maatschappelijk Werker. Bij de R.I.M.A.; Regionale Instelling Maatschappelijke dienstverlening te Alkmaar, 1990-1994 als Maatschappelijk Werker/ stagiaire M.W. Bij de stichting Querido in Amsterdam als Sociotherapeut. Als docent heeft zij ervaring in het geven van onderzoeksvaardigheden en methodiek. Naast het lesgeven heeft zij functies als teamleider en voorzitter van de examencommissie uitgeoefend voor de MWD opleiding.