Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  Drs. B. Eggink (Ben)

Onderzoeker

Sinds 2009, met een korte onderbreking, werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Eerst als Hogeschool onderzoeker in opleiding, daarna als onderzoeker bij het lectoraat Armoede en Participatie. Armoede (onder werkende Amsterdammers) was ook het onderwerp van de Denktank GroenLinks Amsterdam, waar ik in 2012 onderdeel van uitmaakte.

Daarnaast ben ik werkzaam bij Stichting Dock, als Projectleider Samenlevingsopbouw in Haarlem.

Ik heb Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gestudeerd aan de HvA. Mijn mooiste ervaring was de halfjarige stageperiode in een opvanghuis voor kinderen in Zuid Afrika. Daarna heb ik de master Social Policy and Social Work in Urban Areas aan de UvA gevolgd. Mijn scriptie onderwerp: Thuisvoelen is een voorwaarde voor sociale participatie.