Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  W.G. Dorresteijn (Willemien)

Projectleider Onderzoek Culturele Interventies in Krachtwijken

Willemien studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en deed de Postdoctorale opleiding Ontwikkelingsstudies in Nijmegen. Momenteel doet zij onderzoek naar culturele interventies in de Krachtwijken van Amsterdam. Eerder is Willemien onder andere werkzaam geweest bij IMC Weekendschool, werkte zij als programm officer op de Afrika afdeling van Plan Nederland en deed zij onderzoek en opbouwwerk in Oeganda, India en Sri Lanka. Na actief te zijn geweest binnen de ontwikkelingssamenwerking focust Willemien zich nu op de kracht van culturele interventies binnen stedelijke vernieuwingsprocessen.