Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  mr. dr. B.M. Dijksterhuis (Bregje)

Senior onderzoeker en docent/Research Fellow

Bregje Dijksterhuis is werkzaam als senior onderzoeker binnen het lectoraat Legal Management. In 2008 is zij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een rechtssociologisch onderzoek naar de bevordering van de uniformiteit op het terrein van alimentatie. Ze onderzocht daarvoor de totstandkoming en werking van landelijke interne richtlijnen, de ‘Tremanormen’, van de familierechters.

Bregje Dijksterhuis werkt samen met de rechtspraktijk, studenten en andere onderzoekers. Op dit moment richt zij zich op het volgende onderwerp: toezicht van kantonrechters op beschermingsbewind bij problematische schulden en verkwisting. Sinds 2014 is het uitgangspunt dat voor de uitoefening van beschermingsbewind met deze grond, een sociaal-juridisch-economisch HBO-profiel is vereist.

Voor de masteropleiding Legal Management geeft Bregje Dijksterhuis de module Regulering, begeleidt en beoordeelt ze afstudeeronderzoek en is zij lid van de Opleidingscommissie.

  • Columnist van het online magazine Blind. Over interdisciplinair praktijkgericht onderzoek.
     
  • In 2003 verrichtte Bregje Dijksterhuis – als aio werkzaam bij de Universiteit Leiden - in opdracht van het WODC een onderzoek naar de mogelijkheid, de wenselijkheid en de verwachte consequenties van feitelijke verruiming van de competentie van de politierechter. Zij werkte daarbij samen met twee medewerkers van het WODC, de heer Jacobs en mevrouw De Jongste. Download rapport.