Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

dhr.  Dr. W.P. Diekmann (Wilfred)

Hoofd Graduate School

Sinds 1 januari 2015 is Wilfred Diekmann hoofd van de Graduate School Maatschappij en Recht.

Wilfred was vanaf 2006 hoofd van het toen gestarte en daarna snel groeiende praktijk- en onderzoekscentrum De Karthuizer. Vanaf 1 januari 2011 tot 1 oktober 2011 was hij hoofd van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht, waarvan de De Karthuizer als Cluster Social Work onderdeel werd. In 2011 werd hij opleidingsmanager van de Master Social Work. 

Wilfred heeft altijd gewerkt bij de (voorgangers van de) Hogeschool van Amsterdam. Binnen de opleiding Jeugdwelzijnswerk, later Sociaal Pedagogische Hulpverlening, werkte hij als docent en opleidingsmanager en was hij betrokken bij diverse projecten (in de opleiding, in de HvA, landelijk, internationaal). Hij is zeer actief geweest op het gebied van onderwijsontwikkeling. Daarnaast is de verbinding HBO-WO steeds een constante in zijn werk geweest.

Inhoudelijke aandachtsgebieden in het onderwijs waren onder meer: methodiek SPH, jeugdzorg, psychiatrie/ verslaving/ geestelijke gezondheidszorg, vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen, GVO en ethiek. Wilfred is afgestudeerd op drie themas: ethologie (biologische gedragsleer), filosofie en onderwijskunde en werd daarmee doctorandus in de wis- en natuurwetenschappen (biologie).