Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  R. van Dam (Rosine) Msc.

Onderzoeker

Rosine van Dam is sinds 1 april 2012 werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam bij het lectoraat Armoede Interventies.

Rosine heeft in 2012 haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool Leiden. Tijdens het laatste jaar van haar studie MWD heeft ze de Doorstroomminor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek gevolgd aan de HvA, om vervolgens te beginnen aan haar (pre)master Algemene Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze master heeft ze in 2015 afgerond.

Tijdens haar masteropleiding werkte Rosine als HOIO bij het lectoraat. Zij heeft toen onder andere onderzoek gedaan naar de rolverdeling tussen professionals en vrijwilligers in schulddienstverleningsprojecten en effectieve manieren om dak- en thuislozen te motiveren voor financiële educatie.

Op dit moment werkt Rosine als junior onderzoeker bij het lectoraat. Binnen het lectoraat doet zij onderzoek naar onder meer de impact van projecten op de financiële zelfredzaamheid van deelnemers.