Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  Mr. Drs. I. Busschers (Inge)

Gastmedewerker praktijkonderzoek

Mr. drs. Inge Busschers (1986) is onderzoeker bij Jeugdbescherming regio Amsterdam, waar zij sinds 2012 onderzoek verricht naar de implementatie van de basismethodiek Generiek Gezinsgericht Werken (GGW). Zij studeerde af in Forensische orthopedagogiek en Rechtsgeleerdheid en deed onderzoek bij het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Universiteit van Amsterdam. Hier deed zij onderzoek naar de effectiviteit van interventies tegen mensenhandel, de voorwaardelijke gevangenisstraf en de werkzame elementen van re-integratie. In samenwerking met het lectoraat Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd verricht zij bij JBRA onderzoek naar GGW. Het onderzoek richt zich op de implementatie, uitvoering en effectiviteit van deze methodiek voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.