Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  T.M. Bouwes (Tineke)

Projectmanager

Om nieuwe kennis op te doen, niet vastgeroest te raken, en genspireerd te blijven verandert Tineke veelal iedere vier jaar van functie of functie-inhoud binnen de organisatie of sowieso van werkgever. Veranderen betekent ook opnieuw beginnen, je inwerken en inlezen en nieuwe mensen ontmoeten. In al haar verschillende werkzaamheden, als verpleegkundige, als jurist, als sociaal gerontoloog, als docent, als onderzoeker, als vrijwilliger, zit een duidelijke rode draad namelijk het versterken van de eigen kracht van de patint, het slachtoffer, de verdachte, de kwetsbare oudere, de sociale professional, de bewoner, de ervaringsdeskundige, het maatje etc.

Binnen de HvA is Tineke o.a. betrokken bij onderzoek in de WMO-werkplaats, het opzetten van masterclasses voor professionals en minor outreachend werken voor studenten waarbij het doel is dat de studenten of professionals de in de minor of masterclass verworven kennis zoveel mogelijk uit dragen. Het verder professionaliseren van de sociale professional en de student.

En van de belangrijkste taken is het verbinden en wederzijds bevruchten van de praktijk met de HvA, opdat de HvA op de hoogte is wat er in de praktijk gebeurt en de praktijk kennis neemt van alle innovaties en nieuwe theorien. Bovenal om ruimte te bieden aan het met elkaar (professionals, managers, bewoners, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, docenten) ontwikkelen van nieuwe opleidingen en invulling geven aan nieuwe methodieken in de dagelijkse praktijk. En vooral elkaar te inspireren.

Bestuurslid Stichting Eropaf: www eropaf.org

Activerend Armoede onderzoeker bij Centram: t.bouwes@centram.nl