Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vooronderzoek Ouderschap Blijft

prestatie-indicatoren en variatie in uitvoering

Project

Het lectoraat participeert in de OmgangsKennisKring (OKK). Dit is een groep van verschillende zorginstellingen en deskundigen inzake scheiding en omgang. Gezamenlijk is de interventie ‘Ouderschap Blijft’ ontwikkeld, bedoeld om de contacten te normaliseren van ouders in een complexe (echt)scheiding en om het contact tussen ouders en kinderen te behouden/herstellen. Het lectoraat voert onder andere vooronderzoek uit naar deze interventie.

Ouderschap Blijft

De interventie Ouderschap Blijft staat in de Databank Effectieve Jeugdinterventies met het label goed onderbouwd. Op het moment van schrijven wordt de interventie door een veertien instellingen in Nederland uitgevoerd.

Het lectoraat voert in samenwerking met de uitvoerend zorginstellingen een vooronderzoek uit naar deze interventie. De resultaten van dit onderzoek leveren de deelnemende instellingen informatie op over de uitvoering van de hulp. Daarnaast verschaft het inzicht in de onderwerpen waarop de verschillende instellingen deze specifieke interventie monitoren. Deze opbrengsten bieden tegelijk informatie voor de vereniging waarmee de agenda voor ontwikkeling en beleid gevoed kan worden. Tot slot levert het vooronderzoek een resultaat op basis waarvan vervolgonderzoek kan worden opgezet.

Voor het onderzoek is met de praktijkinstellingen een inventarisatie-instrument samengesteld, dat tevens inzetbaar is bij het implementeren van de interventie en het alledaags bijsturen van de uitvoering.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de Databank Effectieve Jeugdinterventies

 

Gepubliceerd door  AKMI 20 mei 2015