Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Outreachend Werken en Innoveren

Het centrale thema van het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren is het vergroten van de kansen op herstel, sociale stijging en zelfredzaamheid van burgers in een kwetsbare positie. Burgers die vaak buiten beeld van reguliere hulp- en dienstverlening blijven.

Doelstelling

Doel is het beantwoorden van de vraag hoe outreachende sociale professionals beter gebruik kunnen maken van de draagkracht van zorgwekkende burgers en hun sociale netwerken. Hoe ze deze burgers effectief kunnen begeleiden richting zelfredzaamheid. En hoe zij om kunnen gaan met de kluwenproblematiek, dat wil meestal zeggen een combinatie van psychosociale, materiele, fysieke problemen, die vaak gepaard gaat met psychiatrische problemen.

In de systeemwereld van professionals worden de strengen van de kluwen - die zich uitstrekken over meerdere beleidsdomeinen - van elkaar losgemaakt. In de belevingswereld van het individu zijn deze verstrengeld tot een onontwarbare knoop.

Onderzoeksagenda

We onderzoeken wat sociale professionals hiervoor moeten doen en laten en wat de bestuurlijke en managementrandvoorwaarden voor implementatie hiervan zijn.

De belangrijkste succesfactor blijkt een goed samenspel te zijn in de vorm van cocreatieve praktijken tussen zorgwekkende burgers, professionals en informele krachten; tussen professionals en managers; tussen managers, ambtenaren en bestuurders; en tussen onderzoekers, opleiders en professionals. Deze co-creatie is uiteraard complexer dan hier in twee zinnen wordt afgeschilderd en daarom onderwerp van verder onderzoek. Dat spitsen we toe op een aantal gebieden waar de nood het hoogst en volgens ons de oplossing nabij is. 

Onderzoeksthema

Daarbij richten we ons op synergie tussen:

  • Gebiedsgericht outreachend werken (zoals via sociale wijkteams) en herstelgericht outreachend werken (zoals praktijken in zelfbeheer van cliënten van de GGZ, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang);
  • Welzijn en formele zorg (in medische hoek spreekt men wel van eerste en tweede lijn om de groeiende afstand tot de gewone wereld van burgers (de nulde lijn) mee aan te geven): multidisciplinaire samenwerking en het verschil tussen meer generalistische en meer specialistische benaderingen;
  • Welzijn en informele zorg (tussen eerste en nulde lijn): samenwerking tussen professionals en vrijwilligers en ervaringsdeskundigen;
  • Formeel onderwijs (aanbodgestuurd) en informeel leren in de leefwereld en op de werkplek (vraaggestuurd)
  • Deductieve 'evidence based' en inductieve 'practice based' kennisontwikkeling;
  • Top-down en bottom-up leer- en ontwikkelprocessen.

 

Gepubliceerd door  AKMI 26 mei 2015

dhr.  dr. M. Stam (Martin)

Lector Outreachend Werken en Innoveren

m.stam@hva.nl
Bekijk profiel