Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Uniforme rechtstoepassing en de Hoge Raad

Artikel

Heeft de hoge raad nog zeggenschap over rechtsgebieden waarvoor de eerste- en tweedelijnsrechters richtlijnen hebben ontwikkeld? Het onderscheid tussen uniforme rechtstoepassing, het terrein van de feitenrechters, en rechtseenheid, waar de Hoge Raad een rol speelt, zou duidelijk moeten worden afgebakend. Vier opties worden verkend.

Referentie Dijksterhuis, Bregje (2013). Uniforme rechtstoepassing en de Hoge Raad. In: Nederlands Juristenblad – 10-09-2010 – afl. 30, p. 1968-1973.
Gepubliceerd door  AKMI 10 september 2010