Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samen Doen in de Buurt

Een praktijkanalyse van drie SAMEN DOEN-teams in Amsterdam

Rapport

Dit is de overkoepelende rapportage van het onderzoek naar drie teams die de werkwijze ‘Samen DOEN in de buurt’ in Amsterdam uitvoeren. Samen DOEN in de buurt is een innovatieve Amsterdamse werkwijze, waarmee buurtteams huishoudens met meervoudige problemen helpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Deze praktijkanalyse is geschreven in het kader van de Wmo-werkplaats binnen het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren van de Hogeschool van Amsterdam.

Referentie

F. Bichbich, T. Bouwes, M. Hoijtink, C. Kemmeren, R. Metze, M. Rakers, S. Rumping, M. Stam, M. Zuithof (2015), Samen Doen in de Buurt. Een praktijkanalyse van drie SAMEN DOEN-teams in Amsterdam. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 16 maart 2015