Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Meesterschap in het sociaal werk

Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie

Boek

Hoe geef je empowerment van cliënten in het sociaal werk werkelijk vorm? Wat is het verschil tussen interventiedenken en afstemmingsdenken in het methodisch handelen van sociaal werkers? Hoe staat het met de positionering van de sociaal werker binnen organisaties en de legitimering ervan in het publieke debat? Dit boek bevat een keur aan beschouwingen over actuele kwesties uit het brede spectrum van de beroepspraktijk van het sociaal werk.

Referentie Pelt, van, M., Hoijtink, M., Oostrik, H. en M. Räkers (2011). Meesterschap in het sociaal werk. Over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie. Amsterdam: SWP
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2013