Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Klanten binnenhalen: iedere professional moet het kunnen!

Artikel

Marketing en sales zijn twee begrippen die in de professionele zakelijke dienstverlening vaak ten onrechte door elkaar worden gebruikt. De twee begrippen zijn weliswaar onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar ze zijn beslist niet hetzelfde.

Referentie

Otterlo, Rob van & Koopman, Peter (2012), Klanten binnenhalen: iedere professional moet het kunnen! . Uitgave: Hogeschool van Amsterdam

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012