Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering

Wetenschappelijk artikel

Dit artikel beschrijft hoe opleidingen, welzijnsorganisaties en onderzoekers samenwerken in de professionalisering van het jongerenwerk tegen de achtergrond van het debat over professionalisering van de sociaal agogische beroepen. Het probleem met klassieke professionaliseringstrategieën, met wetenschappelijke experimentele kennis als norm, is dat zij niet altijd goed aansluiten bij de complexiteit en flexibiliteit van de uitvoeringspraktijk. Vraag is: wat dan wel?

Referentie

Metz, J. (2012). Jongerenwerk als werkplaats voor professionalisering. In: Journal of Social Intervention: Theory and Practice, volume 21, issue 1, p. 18-36.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012