Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De waarde(n) van het jongerenwerk (webcollege)

Webcollege

Anders

In haar lectorale rede zet lector Judith Metz uiteen welke bijdrage het professionele jongerenwerk nu en in de toekomst kan leveren aan het volwassen worden van jongeren in de samenleving. Lectorale rede, uitgesproken op dinsdag 8 oktober 2013.

Webcollege "De waarde(n) van het jongerenwerk", lectorale rede dr. Judith Metz, uitgesproken op dinsdag 8 oktober 2013.

http://hva.mediamission.nl/Mediasite/Presentation/380f4aa918e54986ab0db8e8e7c1477044/e340b452a9764623a10846e8d4fcdb541d

Gepubliceerd door  AKMI 8 oktober 2013