Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Atlas van de rechtspraktijk brengt in kaart waar juristen werken

Artikel

Hoeveel juridische functies zijn er in Nederland in het bedrijfsleven, bij gemeenten en rijksoverheid? Wat is daarbinnen de verdeling tussen WO- en HBO-functies?

Timmer, Ivar (2013). Atlas van de rechtspraktijk brengt in kaart waar juristen werken . In: Juristenkijk - nummer 15 - november 2013, p. 5-7

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2013